Thông báo về việc Kết quả xét duyệt đợt 1 – thuê chỗ ở KTXBK năm học 2017-2018 In
Thứ năm, 25 Tháng 5 năm 2017 08:33

Căn cứ cuộc họp liên tịch ngày 18/05/2017 của Ký túc xá với Ban Giám hiệu, Phòng CTCT-SV, Phòng Đào tạo, VPĐTQT, Đoàn TN – Hội SV về việc thống nhất các tiêu chí xét duyệt lưu trú tại KTXBK năm học 2017 - 2018. Hội đồng xét lưu trú thông báo kết quả như sau:

 

I.          KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỢT 1

1.     Đối với sinh viên đang lưu trú KTXBK: phê duyệt đợt 1 cho 1696 sinh viên có đăng ký lưu trú online và đạt đủ 02 điều kiện: Điểm rèn luyện ở lớp từ 75 điểm và Điểm đánh giá lưu trú đạt 80 điểm (trong đó Điểm rèn luyện KTX đủ 50 điểm).

2.     Đối với sinh viên mới: phê duyệt đợt 1 cho khóa 2015 với 479 sinh viên đạt điểm rèn luyện ở lớp từ 70 điểm và thuộc các diện ưu tiên, chế độ chính sách. Riêng khóa 2016 đã đăng ký lưu trú đợt 1, Ký túc xá sẽ xét duyệt vào đợt 2, sau khi có kết quả xét chọn lớp Kỹ sư Tài năng của các Khoa (sinh viên nộp minh chứng khi có kết quả KSTN).

3.     Xem kết quả xét duyệt: tra cứu tại website www.ktxbk.vn - mục “Xem DSSV xét duyệt

4.  Thời gian làm thủ tục và đóng lưu trú phí đợt 1: từ ngày 05/06/2017 đến ngày 09/06/2017, chi tiết xem trên website www.ktxbk.vn. Lưu ý: sinh viên không làm thủ tục đúng thời hạn, sẽ xóa tên khỏi danh sách được thuê chỗ KTXBK năm học 2017-2018.

Ghi chú: các sinh viên đang lưu trú (Điểm lưu trú dưới 80đ) và sinh viên mới đã đăng ký đợt 1 nhưng chưa được xét duyệt sẽ được xét duyệt tiếp vào đợt 2 (không cần đăng ký lại), kết quả xét duyệt đợt 2 dự kiến ngày 25/7/2017.

 5.     Xem kết quả xét duyệt LOẠI LƯU TRÚ 10 THÁNG: Tại đây

II.        THUÊ CHỖ Ở HÈ:

Hiện tại, còn 120 chỉ tiêu cho sinh viên thuê chỗ ngắn hạn 2 tháng hè 03/7 đến 31/8/2017 (đây là các giường trống dành cho sinh viên năm 1).

Các sinh viên đang lưu trú nhưng chưa được xét duyệt đợt 1 chờ kết quả xét đợt 2, các sinh viên mới có nhu cầu ở để học hè hoặc sinh viên khóa 2012 có nhu cầu thuê chỗ, liên hệ đăng ký tại Văn phòng KTX ngày 12/06/2017.

 

III.       THỜI GIAN ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ ONLINE ĐỢT 2: ngày 20/07/2017

Đối tượng: sinh viên đang lưu trú và sinh viên mới khóa 2015, 2016 chưa đăng ký đợt 1.

 

IV.       THỜI GIAN XÉT LƯU TRÚ ĐỢT 3 - THÁNG 8/2017.

Đối tượng: Tân Sinh viên khóa 2017 mới trúng tuyển (PFIEV, CTĐTQT). Trong trường hợp còn trống chỗ, sẽ nhận đơn các SV chưa được xét ở đợt 1, đợt 2 (Dự kiến trước 23/8/2017).

            Trân trọng.

 

                                                                                                       GIÁM ĐỐC
                                                                                                         (Đã ký) 


                                                                                                ThS. Trần Tấn Phúc