Thông báo về việc tính tiền vật tư thay thế trong phòng ở sinh viên In
Thứ tư, 21 Tháng 8 năm 2019 09:19

Căn cứ vào giá cả vật tư trên thị trường và tình hình sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, vật tư trong phòng ở do sinh viên lưu trú làm hư hỏng trong quá trình sử dụng, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa thông báo:

1. Điều chỉnh Bảng giá tính tiền vật tư thay thế trong phòng ở sinh viên khi có hư hỏng cơ sở vật chất cần sửa chữa (nội dung chi tiết, Bảng gá đính kèm), áp dụng từ 16/8/2019 (ngày bắt đầu hợp đồng thuê chỗ ở năm học mới)

2. Khi có hư hỏng cơ sở vật chất trong phòng ở, cần sửa chữa: sinh viên đến báo trực tiếp tại Văn phòng KTX hoặc báo Giám thị quản lý tầng (nếu đúng ca Giám thị đang trực). Nhân viên sửa chữa sau khi kiểm tra hiện trạng sẽ báo vật tư cần thay thế (nếu có và phải trả phí); khi sửa xong, đại diện phòng ký tên trong phiếu nghiệm thu vật tư đã thay thế. Cuối tháng, tập thể phòng sẽ thanh toán tiền vật tư sửa chữa tại Phòng Tài chính – Kế hoạch (cùng thời gian thanh toán tiền điện nước)

3. Để tránh phát sinh chi phí sửa chữa khi mới nhận phòng (hư hỏng do tập thể phòng cũ để lại), yêu cầu các phòng ở kiểm tra cơ sở vật chất (theo các hạng mục Bảng giá tính tiền vật tư): nếu vật tư không đầy đủ hoặc hư hỏng phải phản hồi ngay với Giám thị quản lý tầng và lập biên bản trước ngày 25/8/2019 (trước khi KTX thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho sinh viên phòng cũ, đã ra khỏi KTX).

Văn bản gốc: 119/TB-KTX ngày 21/8/2019

Bảng giá tính tiền thay thế vật tư trong phòng ở sinh viên tại KTX
(Áp dụng từ ngày 16/8/2019)