Thông báo về việc thanh toán tiền thuê chỗ ở lần 2 của Đợt 1 đối với sinh viên lưu trú tầng 9 In
Thứ tư, 02 Tháng 10 năm 2019 10:36

Căn cứ hợp đồng thuê chỗ ở năm học 2019-2020, Trung tâm DV KTX Bách khoa thông báo đến tất cả sinh viên đang lưu trú tại tầng 9 số tiền thanh toán lần 2 của Đợt 1 (thời gian ở từ 30/10-31/12/2019), cụ thể như sau:

1.    Đơn giá thuê chỗ ở (áp dụng từ 31/10/2019): 1.000.000 đồng/SV/tháng (phòng có máy lạnh).

2.   Số tiền thanh toán: 2.067.000 đồng/SV

3.    Hình thức thanh toán: Thanh toán qua cổng BKPay

4.   Thời hạn thanh toán: Từ ngày 07/10/2019 đến 24h ngày 09/10/2019.

Sau ngày 09/10/2019, những sinh viên không thanh toán tiền, KTX sẽ chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở từ ngày 31/10/2019 và không giải quyết các khiếu nại của sinh viên sau khi đã hết hạn thanh toán.

5.   Lưu ý: dự kiến các phòng ở sinh viên tầng 9 sẽ được lắp đặt máy lạnh trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

 

Văn bản gốc: 136/TB-KTX, 01/10/2019