Thông báo số 7: Về việc tiếp tục thực hiện giới nghiêm mùa dịch từ 23/3/2020 đến 04/04/2020 In
Thứ sáu, 20 Tháng 3 năm 2020 09:46

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tình hình mới, để đảm bảo an toàn cho sinh viên hiện đang lưu trú tại KTX, giảm thiểu rủi ro bị cô lập và cách ly toàn bộ tòa nhà để kiểm soát y tế, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách Khoa thông báo:

1.    Tiếp tục thực hiện giới nghiêm ở Cấp độ 1:

-       Chỉ mở cổng từ 06h00 đến 22h00. Khuyến khích sinh viên còn đang ở KTX nên tập trung ăn uống, làm việc online, sinh hoạt nội bộ bên trong tòa nhà, hạn chế đi ra ngoài. Không giải quyết các trường hợp về sau 22h00 với bất cứ lý do gì.

-       Từ 17h00-22h00, sinh viên quét thẻ tại cổng để điểm danh hiện diện hàng ngày. KTX có thể đột xuất kiểm tra hiện diện tại phòng ở và xử lý kỷ luật đối với sinh viên đối phó việc quét thẻ điểm danh.

-       Khai báo Y tế online trong ngày trước 17h00 (nếu bị nhắc nhở lần 3 không khai báo, KTX sẽ buộc ra khỏi KTX cho đến khi nhập học lại).

-       Sinh viên vắng mặt qua đêm với bất cứ lý do nào, sẽ không được vào lại KTX. Những sinh viên này nếu có nhu cầu lấy đồ đạc cá nhân: phải để lại thẻ KTX tại Bàn trực Y tế (khi ra lấy lại thẻ), thực hiện sát khuẩn, lên phòng lấy đồ tối đa 60 phút.

2.    Kịch bản ứng phó tình huống dịch lan rộng:

v  Nếu TPHCM có từ 30 bệnh nhân Covid-19: KTX giới nghiêm Cấp độ 2

-       Chỉ mở cổng từ 7h00 đến 19h00

-       Sinh viên khi đi ra ngoài phải đăng ký trước và được phê duyệt. Khi về di chuyển bằng thang bộ số 1.

-       Thang máy số 3 chỉ đi lên từ tầng trệt, khóa chiều đi xuống, sinh viên muốn đi xuống tầng trệt phải di chuyển bằng thang bộ.

v  Nếu TPHCM có từ 50 bệnh nhân Covid-19: KTX cô lập hoàn toàn

-       Sinh viên chỉ sinh hoạt nội bộ bên trong tòa nhà. Chỉ được phép ra (nếu có nhu cầu) và không được trở lại KTX

-       Tạm dừng tất cả giao dịch hành chính. Sinh viên sẽ liên hệ với Văn phòng KTX qua số điện thoại tổng đài (028) 3957 3946

Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ sinh viên đang lưu trú tại KTX trong mùa dịch Covid-19, yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Văn bản gốc: 30/TB-KTX, ngày 23/3/2020